मेयर हुन् कि राजा !!?

ईलामको सबैभन्दा सानो नगरपालिका देउमाई नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको तस्विर हेर्नुहोस। अगाडि सिंहासनमा बस्ने नगरपालिकाका मेयर हुन्।


Published :६ असार २०७८


Copyright : © 2020-2023 All right reserved

Developed by: Abritti Media